Kush jemi

Kush jemi

Me iniciativë të dy shoqërive private dhe 3 individëve me kontribute të veçanta në sektorin energjetik

Më shumë

Misioni ynë

Objektivi i kompanisë

Arritja me anë të Investimit në një fuqi të Instaluar në total 25 MW dhe prodhim vjetor i energjisë së gjelbër

Më shumë

Perspektiva

Perspektiva

Investime të vazhdueshme në prodhimin e energjisë së pastër deri në arritjen e objektivave tonë duke sjellë ...

Më shumë